โรคพืช : เผือก

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคใบไหม้ (โรคใบจุดตาเสือ) LEAF BLIGHT DISEASE รา Phythopthora colocasiae Rac