โรคพืช : ตำลึง

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคราแป้ง POWDERY MILDEW DISEASE รา Oidium sp.