โรคพืช : พืชตระกูลแตง

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคราน้ำค้าง DOWNY MILDEW DISEASE รา Pseudoperonospora cubensis (Berk. and Curt.) Rostw.
2 โรคราแป้ง POWDERY MILDEW DISEASE รา Oidium sp.
3 โรคใบด่าง MOSAIC DISEASE ไวรัสใบด่างแตง (Cucumbermosaicvirus,CMV)
4 โรคใบด่างเหลือง YELLOW MOSAIC DISEASE ไวรัสใบด่างเหลืองของซุกนี (Zucchiniyellowmosaicvirus,ZYMV)
5 โรคใบหงิกเหลือง YELLOW LEAF CURL DISEASE เจมนีไวรัส (geminivirus)
6 โรคใบด่างฟักทอง PUMPKIN MOSAIC DISEASE ไวรัสจุดวงแหวนมะละกอ (Papayaringspotvirus-W,PRSV-W)