โรคพืช : ข้าวโพดฝักอ่อน

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคราน้ำค้าง DOWNY MILDEW DISEASE รา Peronosclerospora sorghi
2 โรคใบไหม้แผลใหญ่ NORTHERN CORN LEAF BLIGHT DISEASE รา Exserohilum turcicum
3 โรคราสนิม RUST DISEASE รา Puccinia polysora
4 โรคโคนเน่า BACTERIAL STALK ROT DISEASE แบคทีเรีย Erwiniachrysanthimipathovarzeae
5 โรคใบด่าง MAIZE DWARF MOSAIC VIRUS DISEASE ไวรัส Sugarcane mosaic virus (SCMV) และ Sugarcane mosaic virus subgroup MB (SCMV strain MB)