โรคพืช : หน่อไม้ฝรั่ง

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคลำต้นไหม้ STEM BLIGHT DISEASE รา Phomopsis asparagi Sacc.
2 โรคกิ่งไหม้หรือใบเทียมร่วง CERCOSPORA LEAF BLIGHT DISEASE รา Cercospora asparagi
3 โรคแอนแทรคโนส ANTHRACNOSE DISEASE รา Colletotrichum gloeosporioides Penz.
4 โรคเน่าเปียก WET ROT DISEASE รา Choanephora sp.