โรคพืช : กระเจี๊ยบเขียว

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคเส้นใบเหลือง YELLOW VEIN DISEASE ไวรัส Okra yellow vein virus (OYVV)