โรคพืช : สะระแหน่

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคใบไหม้ ต้นเน่า PHYTOPHTHORA BLIGHT DISEASE รา Phytophthora parasitica Dastur