โรคแอนแทรคโนส : ANTHRACNOSE DISEASE

Bootstrap template

เชื้อสาเหตุ : รา Colletotrichum gloeosporioides Penz.

ลักษณะอาการ : ลำต้นเป็นแผลสีน้ำตาล เห็นได้ชัดเจนบนลำต้นที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป ลักษณะ แผลจะยุบตัวลงตามความยาวของลำต้น เมื่อแผลลุกลามจะขยายขนาดไปตามลำต้นทำให้ลีบแห้ง และจะพบ สปอร์ของเชื้อเรียงตัวซ้อนกันเป็นวงสีส้มหรือสีด

การแพร่ระบาด : พบโรคระบาดในช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง โดยสปอร์ของเชื้อจะปลิวไปกับน้ำฝนหรือ ระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ได้

การป้องกันกำจัด :

1. รักษาความสะอาดในแปลงปลูก ถอนต้นที่เป็นโรคออกจากแปลง และเผาทำลาย

2. เมื่อพบการระบาดของโรคให้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช โพรคลอราซ 50 % W.P. อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นสลับ แมนโคเซ็บหรือคลอโรทาโลนิล อัตราการใช้ตามคำแนะนำ