โรคกิ่งไหม้หรือใบเทียมร่วง : CERCOSPORA LEAF BLIGHT DISEASE

Bootstrap template

เชื้อสาเหตุ : รา Cercospora asparagi

ลักษณะอาการ : กิ่ง ก้าน ใบเทียม เป็นแผลลักษณะกลม สีม่วงอมน้ำตาล หรือม่วงแดง ที่ตรงกลาง แผลมีสีขาวขุ่นหรือสีเทา ขอบแผลเป็นสีน้ำตาล อาการรุนแรงทำให้กิ่งก้านและใบเทียมร่วงได้ สามารถเข้า ทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโต

การแพร่ระบาด : พบโรคระบาดในช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง โดยสปอร์ของเชื้อจะปลิวไปกับน้ำฝน หรือระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ได้

การป้องกันกำจัด :

1. รักษาความสะอาดในแปลงปลูก ตัดแต่ง กิ่ง ก้านที่เป็นโรคออกจากแปลง และเผาทำลาย

2. เมื่อพบการระบาดของโรคให้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เบนโนมิล 50% W.P. อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์เบนดาซิม 50% W/V/SC อัตรา 20 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร พ่นสลับกับ แมนโคเซบ 80% W.P. อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน